Link Fitting

  • Traingle-yoke-plate-L-1040

    Doska s prívesným strmeňom-L-1040

    Link fiting na pripojenie izolátora a armatúr na prenosovom vedení ultra vysokého napätia. Doska strmeňa je žiarovo pozinkovaná oceľ. Tvar dosky strmeňa typu LF je podobný obdĺžniku, v ktorom je v strednej polohe umiestnený oválny otvor; používa sa na spojenie medzi dvoma kusmi samostatných vodičov, ktoré sú podrobené dvojitej izolačnej šnúre (závesná alebo napínacia šnúra). Inštaluje sa hlavne na nadzemné vysokonapäťové prenosové vedenie 330 KV. Doska strmeňa typu LF je vhodná ...