Oblúkový roh

  • Arcing Horn ZHJ

    Oblúkový roh ZHJ

    Paralelné medzery izolátora nadzemného prenosového vedenia (ďalej len paralelná medzera, tiež sa nazýva oblúk), ochrana pred bleskom v jadre myšlienky je v rozsahu prípustnej rýchlosti vypínania blesku, svetlosti medzi zariadením a izolátorom (strunou) paralelne preklopenie blesku, medzery v oblúku frekvencie napájania kanála, ochrana izolátora pred horením oblúka, zlepšenie úspešnosti opätovného zapnutia. Táto norma určuje príslušné technické podmienky, t ...